Mestervizsga bizottsági tagi pályázat

A HKIK pályázatot hirdet Mestervizsga Vizsgabizottsági Tagok névjegyzékébe való felvételre.

A pályázat feltételei a következők:

Mestervizsga vizsgabizottsági tag az lehet, aki

 • elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, másodsorban szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember,
 • az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendő) legalább 5 éven keresztül gyakorolja, amelyből a pályázatának benyújtását megelőző legalább egy évben folyamatosan, illetve a tagi megbízatás idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen végzi,
 • büntetlen előéletű,
 • rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal, továbbá
 • magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett mesterelnöki tevékenységhez kapcsolódó ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken,
 • az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének

Mestervizsga vizsgabizottság tagjának feladatai:

 • ellenőrzi a jelentkezési lapokat,
 • részt vesz a mestervizsga előkészítő folyamataiban, az elnökkel együttműködve jóváhagyja vagy javaslatot tesz a vizsgarend módosítására
 • javaslatot tesz a mestervizsga során felkérendő, a mestervizsgáztatást segítő szakértők szükségességéről,
 • indokolt esetben a jelölteknek szakmai kérdéseket tesz fel,
 • a mestervizsgáztatás összes vizsgarészénél objektíven, a szakmaiságot szem előtt tartva értékel,
 • ellenőrzi a mestervizsga során keletkező teljes körű dokumentációt és ellátja azt aláírásával,
 • a mestervizsgáztatásra vonatkozó hatályos jogszabályoknak és jelen Szabályzatnak ellentmondó, etikailag kifogásolható, vagy az összeférhetetlenség gyanúját felvető esetekben, haladéktalanul jelez a megbízója felé.

Pályázni az 1. számú melléklet szerinti pályázati adatlap kitöltésével, a 3. számú melléklet szerinti Nyilatkozattal és a kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet, az alábbiak szerint:

 • Iskolai végzettségek, képesítéseket igazoló okiratok másolata.
 • Szakmai gyakorlat igazolása, TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolással, vagy EVNY nyilvántartási lekérdezéssel, vagy cégkivonattal, mely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi.
 • Önkéntes kamarai tagság igazolása.
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű. (3. számú melléklet)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal. (3. számú melléklet)
 • A pályázó nyilatkozta arról, hogy kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad. (3. számú melléklet)

Amennyiben a pályázó érvényes mestervizsga elnöki kinevezéssel rendelkezik, úgy elegendő a 2. számú melléklet szerinti egyszerűsített pályázati adatlap kitöltése, melyhez csatolni szükséges a mestervizsga elnöki kinevezés megbízólevelének másolatát.

A pályázatokat várjuk minden olyan mesterszakmában, amelyben az MKIK által kidolgozott KKK miniszteri hirdetményként megjelenésre került (5. számú melléklet), de elsősorban az alábbi szakmákban:

 • Autószerelő
 • Autóelektronikai műszerész
 • Fodrász
 • Kézápoló és körömkozmetikus
 • Kozmetikus
 • Speciális lábápoló

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatokat elektronikusan kérjük megküldeni Vitkóczi Marianna stratégiai koordinátor részére a marianna.vitkoczi@hkik.hu e-mail címre.

A pályázatok benyújtása és értékelése folyamatos. A pozitív elbírálást követően a tagi kinevezés 4 évig érvényes. A már érvényes mestervizsga elnöki kinevezéssel pályázatot benyújtó addig szerepelhet a tagi névjegyzéken, ameddig az MKIK-nál vezetett mestervizsga elnöki névjegyzékben is szerepel.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat elérheti IDE KATTINTVA!