2021. november 30. napjától az értékesített tartós adathordozók esetében a kereskedők kötelesek a fogyasztók számára – számla és jótállási jegy mellett – egy egyedi címkét is átadni, amely egy adattörlő kódot tartalmaz. 

Mint ahogy október 25-én  megjelent cikkünkben is írtunk róla a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a fogyasztók magánszférájának védelme érdekében új szolgáltatással biztosítja az adathordozókon tárolt információk végleges törlését. Az ingyenes, állam által hitelesített, könnyen kezelhető szoftverrel mindenki maga tudja elvégezni az adattörlést tartós adathordozóin.

A Korm. rendelet 1. § 2. pont szerint fogyasztó: az a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti végső felhasználó természetes vagy jogi személy, aki az e rendelet szerinti tartós adathordozót vásárol.
A címkéket a kereskedő sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani, a felhasznált címkékről pedig minden hónap 5. napjáig köteles adatot szolgáltatni a területileg illetékes járási hivatal részére.

A szabályozásról szóló részletes tájékoztatását a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a saját honlapján tette elérhetővé, míg a Heves Megyei Kormányhivatal kereskedők részére készült tájékoztatása itt olvasható.

Kereskedő kötelezettsége:

  • A kereskedő köteles a címkéket sorszám alapján egyenként nyilvántartani.
  • Minden hónap 5. napjáig vámtarifaszám szerint csoportosítva adatot szolgáltatni a Járási Hivatal részére a fogyasztóknak átadott címkék sorszámáról és az átadás dátumáról (a Járási Hivatal által elektronikusan megküldött excel táblázatba felvezetve)
  • Évente 2 alkalommal a Járási Hivatalnak adatot szolgáltatni a naptári félév utolsó napját követő 15. napjáig (első alkalommal 2022. január 15-ig) az előző félévben átvett, de a fogyasztók részére át nem adott címkékről. (adott év július 15. napjáig [I. félév] illetőleg január 15. napjáig [II. félév]
  • Köteles a sérült címkét a Járási Hivatal részére visszaszolgáltatni legkésőbb a következő címkeátvétellel egyidejűleg.

Részletes információ a címkékkel kapcsolatos tudnivalókról: https://nmhh.hu/veglegestorles.

A címkéket a kereskedők a telephelyük vagy székhelyük szerint illetékes járási hivatalnál vehetik át.

Megyei elérhetőségek: