Törvényi háttér

gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI .törvény   2012. január 1-től életbelépő új rendelkezései alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) a nyilvántartásba vételüket/ bejegyzésüket követő 15 munkanapon belül kötelesek

  • székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni, melyet a kamara igazolás kibocsájtásával ismer el (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
  • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
    Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel NEM válnak kamarai taggá!

FELHÍVJUK A KAMARAI TAGOK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A REGISZTRÁCIÓ SZÁMUKRA IS KÖTELEZŐ!

KAMARAI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE NEM KÖTELEZETTEK KÖRE:

  • A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény nem érinti a lakásszövetkezetet, valamint az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozókra és vállalkozásokra nem vonatkozik. Ők a területileg illetékes agrárkamarában kötelesek intézkedni. A mezőgazdasági tevékenységek körét a 2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról határozza meg. Az egyéni vállalkozókra az „1. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez”, míg a társas vállalkozásokra a „2. melléklet a 2012. évi CXXVI. törvényhez” vonatkozik. Az egyéni vállalkozók közül azok sem kerülnek be a kereskedelmi és iparkamarák nyilvántartásába, amelyeknek van agrárkamarai tevékenységük melléktevékenységként. Ők is kötelezően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai.
    • Viszont azok a gazdálkodók, amelyek szerepelnek az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (FELIR), és a főtevékenységük nem mezőgazdasági, az agrárkamarai tagságuk mellett kötelesek a területi kereskedelmi és iparkamaránál is kezdeményezni a kamarai nyilvántartásba vételüket, és a kamarai hozzájárulást megfizetni.
  • További kivételt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 2.§ (2) bekezdése állapít meg, mely szerint a mezőgazdasági őstermelői, a magán állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.
2024© Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Web – Cloudbrikz