Változtak a távmunkavégzés költségelszámolási, szabályai 2020. november 12-től. A költségelszámolási szabályokat azok a munkavállalók alkalmazhatják, akik a munkaszerződésben távmunkavégzésben állapodtak meg munkáltatójukkal, vagy a munkáltatóval történt megállapodás alapján munkájukat a veszélyhelyzeti rendelkezések alapján távmunkában végzik.

A veszélyhelyzetben[4] a személyi jövedelemadóról szóló törvény[5] rendelkezéseitől eltérően igazolás nélkül, költségként elszámolható a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítésként fizetett összeg. Ennek maximuma havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg, azaz 16 100 forint lehet. Ha a munkavállaló nem egész hónapban dolgozik távmunkában, akkor a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része számolható el.

A költségelszámolás feltétele, hogy:

a költségtérítésről a munkáltató és a munkavállaló előzetesen megállapodjon, és
a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben a tárgyhónapban ne számoljon el az Szja tv-ben nevesített költséget (például internethasználatot, a munkavégzési hely bérleti díját, rezsijét).

  1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt) 196.-197. §
  2. A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI.11.) Korm. rendelet alapján.
  3. A veszélyhelyzet alatt a munkavállaló és a munkáltató megállapodással eltérhet az Mt. távmunkavégzésre vonatkozó szabályaitól, ilyen eltérés lehet például az otthoni munkavégzésben történő megállapodás.
  4. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet kezdete: 2020. november 4.
  5. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.).

Forrás: nav.gov.hu