Békéltető Testület

Fontos változás

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Tájékoztatjuk a fogyasztókat és a vállalkozásokat, hogy 2024. január 1. napjától a békéltetés régiós rendszerben működik.

Heves és Nógrád vármegye a miskolci székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület illetékessége alá fog tartozni.

E szerint, 2024. január 1. napjától a békéltető testületi ügyintézés Heves és Nógrád vármegyét illetően a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában (3530 Miskolc, Szentpáli. 1.) történik.

Egerben, a Faiskola u. 15. és Hadnagy utca 6. szám alatti, Salgótarjánban, a Mártírok útja 4. szám alatti irodahelyiségekben 2024. január 1. napjától ügyfélfogadás megszűnt. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám: (46) 501-090/105 mellék (új ügyek)

(46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Az ügyfelek a békéltető eljárásról tájékoztatást a www.bekeltetes.borsodmegye.hu weblapon találnak.

Tájékoztató a békéltető testületek 2024. január 1. napjától érvényesülő, új eljárási szabályairól

Az elérhetőbb fogyasztóvédelemről szóló 2023. évi XX. tv. számos újítást vezet be 2024. január 1. napjától a fogyasztóvédelem rendszerében. Ennek keretében több ponton módosul a békéltető testületek működésére vonatkozó jogszabály, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ha ez nem vezet eredményre, akkor az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors és költségkímélő érvényesítése érdekében.

Fogyasztónak minősülnek és békéltető testületi eljárást kezdeményezhetnek a természetes személyek, valamint az egyesületek, az alapítványok, az egyházi jogi személyek, a társasházak és a lakásszövetkezetek. Az új szabályok szerint, a békéltető testülethez forduló személyek közül jövő év elejétől kikerülnek a kis- és középvállalkozások, vagyis 2024. január 1. napjától ezen szervezetek nem kezdeményezhetnek békéltető testületi eljárást.

december 31-ig vármegyénként működtek a békéltető testületek, jövő évtől regionális illetékesség lép életbe. Észak-Magyarországon miskolci székhellyel működik a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület. A testület illetékessége Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyére, Heves Vármegyére és Nógrád Vármegyére terjed ki.

Ez azt jelenti, hogy ezekben a megyékben élő fogyasztók 2024. január 1. napját követően a Miskolcon működő békéltető testületet kereshetik meg panaszaikkal.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület elérhetőségei:

Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.

Telefonszám: (46) 501-090/105. mellék (új ügyek)

(46) 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Az ügyfelek a békéltető eljárásról tájékoztatást a www.bekeltetes.borsodmegye.hu weblapon találnak.

A kérelem nyomtatvány a www.bokik.hu weblapon a békéltetés menüpont alatt, vagy a www.bekeltetes.borsodmegye.hu weblapon érhető el.

A békéltető testület a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján, online formában tartja meg. Ha azonban a fogyasztó kéri, a békéltető testület személyes meghallgatást tart. A fogyasztó a kérelmében megjelölheti, hogy a régióban melyik megyei jogú városban kívánja a meghallgatását.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A vállalkozás válasziratát köteles megküldeni a békéltető testület részére. A vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Az online meghallgatáson a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a vállalkozás egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

Rendkívül jelentős változás, hogy ha a felek nem tudnak megegyezni az adott ügyben, a békéltető testület akkor is kötelező döntést hozhat, ha a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott, és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot.