Duális képzőhelyek

 

Az új szakképzési rendszerben a duális képzőhely a szakirányú oktatás keretében vesz részt a szakképzésben.

 

Duális képzőhelyként az a képzőközpont vagy – a szakképző intézmény kivételével – más olyan gazdálkodó szervezet vehető nyilvántartásba,

a) amelynél a szakirányú oktatás folytatásának feltételei biztosítottak,

b) amely a Kormány rendeletében meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat,

c) amelynél az által vállalt szakma ágazatához kapcsolódó tevékenységet végeznek, és amely az ahhoz szükséges eszközzel és felszereléssel rendelkezik és

d) amely minőségirányítási rendszert működtet, vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minőségi követelményeknek megfelel.

A duális képzőhelyek nyilvántartását a gazdasági kamara vezeti. A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

 

A duális képzőhelyek nyilvántartása tartalmazza

a) a duális képzőhely adatait, képviselőjének és a szakirányú oktatásért felelős személynek a nevét,

b) azokat a szakmákat, amelyekre a duális képzőhely a felkészítést nyújtja,

c) a gazdasági kamara adatait, képviselőjének és a nyilvántartásba-vételi eljárásba bevont szakértő nevét, és

d) a Kormány rendeletében meghatározott, személyes adatnak nem minősülő adatokat.

 

A duális képzőhelyek nyilvántartása közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba-vételi eljárás ingyenes.

 

A szakirányú oktatás folytatásának feltétele, hogy a duális képzőhely

 • kezdeményezi – nyilvántartás hiányában – a kamarai nyilvántartásba vételt,
 • biztosítja a szakirányú oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
 • rendelkezik az adott szakma szakirányú oktatására vonatkozó képzési programmal, amely tartalmazza
   •  tananyagelemek oktatásának a szakképző intézmény és a duális képzőhely közötti megosztását,
   • szakmánként a megtanítandó és elsajátítandó tananyagelemeket és
   • a szakképző intézmény és a duális képzőhely általi közös értékelés és minősítés szempontjait. A képzési programot a szakképző intézmény a duális képzőhellyel közösen alakítja ki.

 • minőségirányítási rendszert működtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben (azaz az ún. KAMSZER-ben) meghatározott minőségi követelményeknek megfelel,
 • biztosítja az Szkt.-ban meghatározott juttatásokat,
 • felelősségbiztosítást köt a tanuló, illetve a képzésben résztvevő személy javára,
 • kapcsolatot tart a területileg illetékes gazdasági kamarával, szakképző intézménnyel, szülőkkel,
 • a regisztrációs és tanulmányi rendszerben rögzíti
   • a szakmai tevékenységeket, annak helyszínét, ha az eltér a duális képzőhely nyilvántartásba vett székhelyétől vagy telephelyétől,
   • a szakmai tevékenységre fordított időt,
   • a tanuló értékelését és
   • a tanuló részvételét és mulasztását a szakirányú oktatás során.

A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki

a) cselekvőképes,
b) nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
c) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkezik és
d) kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.

 

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga-letétel alól az, aki

a) szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
b) a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
      ba) szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
      bb) felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
      bc) – az egészségügyi ágazat tekintetében – egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
c) a hatvanadik életévét betöltötte.

 

A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartásba vett duális képzőhelyek listáját ide kattintva találja.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Nagy Renáta

Munkahely: Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Beosztás: Duális képzési tanácsadó

Cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonszám: +36 36 429 612 -120-as mellék // +36 20 480 4182

E-mail cím: renata.nagy@hkik.hu

Turiné Szanyi Kinga

Munkahely: Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Beosztás: Képviseletvezető, duális képzési tanácsadó

Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.

Telefonszám: + 36 37 540 969 // +36 20 494 6695

E-mail cím: kinga.szanyi@hkik.hu

Tóth Gabriella

Munkahely: Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Beosztás: Képviseletvezető, duális képzési tanácsadó

Cím: 3200 Gyöngyös, Katona József u. 6.

Telefonszám: + 36 37 600 075 // +36 20 669-2955

E-mail cím: gabriella.toth@hkik.hu

Urbán Orsolya

Munkahely: Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Beosztás: Duális képzési tanácsadó

Cím: 3200 Gyöngyös, Katona József u. 6.

Telefonszám: +36 37 600 075 // +36 20 286 4448

E-mail cím: orsolya.urban@hkik.hu