Választott Bíróság

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság 1949-ben jött létre, folyamatos működésében nem voltak megszakítások, bár működésére időszakonként más törvények voltak irányadók. A választottbíráskodásról korábban az 1994. évi LXXI törvény rendelkezett, 2018. január 1-től a 2017. évi LX. törvény rendelkezései hatályosak. Az elmúlt évek bankszektort, hitelezést, energiakereskedelmet érintő változásai és az új piaci szereplők megjelenése miatt átalakult a gazdasági környezet, és ez változást eredményezett a választottbíróságok feladataiban is, és ezzel elkerülhetetlenné vált a régi választottbírósági rendszer átalakítása.

Az új törvény alapján 2018. január 1. napjától a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság látja el az állandó választottbírósági feladatokat a 2017. december 31-én megszűnt Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság, valamint az Energetikai Állandó Választottbíróság még folyamatban lévő ügyeiben is. A 2018. január 1. napján folyamatban lévő ügyeket a megindításuk időpontjában hatályos eljárási rend szerint kell befejezni. A megszűnő választottbíróságok hatáskörének a megszűnésük előtti kikötése esetén a jogvita választottbírósági rendezésére 2018. január 1. napja után az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróságnak van hatásköre. Ezekben az eljárásokban amegszűnő választottbíróságok hatáskörének kikötésére irányuló megállapodást az MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörének kikötésére irányuló megállapodásnak kell tekinteni.

A törvény a Választottbíróság szervezeti rendjében is változásokat hoz. A Választottbíróság általános döntéshozó szerve a héttagú elnökség. Az elnökségbe az elnököt és két tagot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, egy-egy tagot pedig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, a Budapesti Értéktőzsde Zrt., a Magyar Bankszövetség, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara delegál. Az elnökség 2018. január 1-jén kezdte meg tevékenységét és 2018. január 31-ig elfogadta a 2018. február 1-től Ügyrendet és az Eljárási Szabályzatot, valamint honlapján közzétette a 2018. február 1-től hatályos választottbíró-ajánlási listát. Az MKIK az infrastrukturális háttérrel biztosítja a Választottbíróság munkáját. Az MKIK Elnökségének határozata alapján a választottbíróság tagozatok működése 2017. december 31-vel megszűnt.

Részletek: ide kattintva.

Pintérné Dobó Tünde

Munkahely: Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

Beosztás: gazdaságfejlesztési főmunkatárs

Cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.

Telefonszám: + (36) (36) 429 - 612 105-ös mellék // + (36) (30) 967-4336

E-mail cím: tunde.dobo@hkik.hu