A bruttó kötelezettség csökkenthető egy egyszeri összeggel a sikeres szakmai vizsgát követően:
Az adókedvezményt az a kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, képzésben résztvevő személlyel szakképzési munkaszerződést kötött.

Összege:
A szakképzési munkaszerződés alapján igénybe vett összes ( szociális hozzájárulási adóból) adókedvezmény 20%-a.

Saját munkavállaló és a nem saját munkavállaló szakképzési munkaszerződés keretében folytatott szakirányú képzése esetén a csökkentő tételt és a sikerdíjat az általános szabályok szerint lehet érvényesíteni.

Feltétel:

  • Az a képző veheti igénybe, amely legalább hat hónapig fennálló szakképzési munkaszerződés ( tanulószerződés) alapján érvényesített adócsökkentő tételt!
  • A sikerdíjat a szakképző iskola vagy az akkreditált vizsgaközpont által a sikeres szakmai vizsgát követően (15 napon belül) kiállított igazolás birtokában lehet érvényesíteni!

A 2023/2024-es tanévben a duális képzőhelyi adminisztrátorok a duális képzési adatok funkciócsoportban elérik a Sikerdíj-lekérdezés menüpontot:

A Kréta Tudásbázisban a következő szöveg olvasható: „A sikeres vizsgát tett tanulók igazolását letölthetik és a Szocho támogatáshoz a NAV felé továbbíthatják.”
Addig is, amíg a NAV-tól az írásos állásfoglalás megérkezik a sikerdíj igazolás pontos módjáról, javasoljuk, hogy a sikerdíj igazolást ne nyomtassák ki és ne írassák alá letöltött dokumentumokat.

Érvényesítés időpontja:

Annak a hónapnak az adókedvezményeként lehet érvényesíteni, amikor a sikeres vizsgáról kiállított igazolás rendelkezésre áll!

Az adókedvezmény érvényesítése a NAV bevallásban a 2408-as bevallás kitöltési útmutatója szerint:

Az adókedvezményt az a kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést kötött.

A bruttó kötelezettség csökkenthető a legalább hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel a 2308A-01-01-es lap és a 2408A-01-01-es lap 29. sorban igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett.

A sikeres vizsgát tett tanuló, képzésben részt vevő személy képzésére tekintettel korábban szakképzési hozzájárulás kedvezményeként bevallott összeg 20 százaléka is érvényesíthető a 2408A-01-01-es lap 31. sorban, ha a tanuló sikeres vizsgát tett.

Ennek megfelelően a 29. sorból a sikeres vizsgát tett tanulóra vonatkozó összeg 20 százaléka írható be a 31. sorba.
Szükséges megadni az erre szolgáló mezőben, hogy hány fő tanuló, képzésben résztvevő személy után érvényesíti az adókedvezményt!

A bruttó adókötelezettség csökkenthető:

A sikerdíj kedvezményét több foglalkoztató is igénybe veheti, ha a sikeres vizsgát tett személyt legalább hat hónapos időtartamban fennálló, szakirányú oktatás időtartamára kötött szakképzési munkaszerződés alapján képezte. Az akkreditált vizsgaközpont a sikeres szakmai vizsgáról igazolást küld a duális képzőhelyeknek, amelyek az adókötelezettségüket csökkenthetik ezzel a kedvezménnyel akkor is, ha az adott évben a tanulóval már nem állt fenn a szakképzési munkaszerződéses jogviszony. Miután az átmeneti szabály arról rendelkezik, hogy az adókedvezmény igénybevétele szempontjából a tanulószerződés szakképzési munkaszerződésnek minősül, a sikerdíj a sikeres szakmai vizsgát tett tanulószerződéses jogviszonyban lévő tanulók után is érvényesíthető.

Miután a szociális hozzájárulási adó havi bevallási kötelezettséget jelent, a sikerdíj leghamarabb annak a hónapnak az adókedvezményeként vehető figyelembe, amelyikben a képzőhely megkapta az igazolást a sikeres vizsga letételéről.

A természetes személyhez köthető (2408M-11 lap) és a természetes személyhez nem köthető (2408A-01-01 lap 29-31. sorok) kedvezmények figyelembevételével megállapított fizetendő adót meghaladó adókedvezményt, továbbá a  szociális hozzájárulás-fizetési kötelezettségre törvény alapján nem köteles személy (pl. kiva-alany) a 29-31. sorokban feltüntetett adókedvezményt adó-visszaigénylés vagy adókiutalás keretében érvényesítheti.

29-31. sorok

A Szocho tv. rendelkezései szerint a szociális hozzájárulási adókötelezettséget a természetes személyhez köthető, illetve a természetes személyhez nem köthető szociális hozzájárulási adókedvezményt követő sorrendben további kedvezmények csökkenthetik. E kedvezményt az a szociális hozzájárulási adó fizetésre kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel az Szkt. alapján szakképzési munkaszerződést (tanulószerződést), illetve a hallgatóval az Nftv. alapján hallgatói munkaszerződést, gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött, ideértve azt is, aki a 36/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti együttműködési megállapodást kötött.

Az ATVUT17. számú kérelmen az adószámla valamely adónemén mutatkozó valós túlfizetés, valamint a végleges határozattal az adózó javára megállapított összeg

• más adónemre átvezetését és/vagy
• kiutalását lehet kérni a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV).

Felhívjuk a figyelmet, hogy az E – KRÉTA RENDSZERBŐL töltsék le haladási naplót, melyet mentsenek el. Ez a dokumentum tartalmazza a tanulók naponként haladását, hiányzásait, teljesített óraszámot. Ez a dokumentum az egyik alapja egy esteleges ellenőrzésnek.