A 181/2024. rendelettel módosította a kormány az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény mulasztási bírságra vonatkozó egyes passzusait.

Eszerint az Art.

– 220. paragrafus (1) bekezdésétől eltérően a természetes személy adózó négyszázezer forintig, nem természetes személy adózó egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az adóhatóság az e törvényben, adókötelezettséget előíró törvényben, illetve e törvények felhatalmazásán alapuló más jogszabályban megállapított kötelezettség megszegése miatt, szemben az eddig hatályos kétszázezer, illetve egymillió forinttal;

– a 225. § (1) bekezdésétől eltérően az adózót kétmillió forintig terjedő mulasztási bírsággal kell sújtani a jelenleg hatályos egymillió forint helyett, ha be nem jelentett foglalkoztatottat alkalmaz vagy alkalmazott;

–  228. § (1) bekezdésétől eltérően az adózó kétmillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, a jelenleg hatályos egymillió forint helyett, ha a számla-, egyszerűsítettszámla-, nyugtakibocsátási kötelezettségét elmulasztja, vagy a számlát, egyszerűsített számlát, nyugtát nem a tényleges ellenértékről bocsátja ki, vagy iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget.

A rendelet 2024. augusztus 1-jén lép hatályba. A rendeletben foglaltakat a rendelet hatálybalépése napját követően esedékes kötelezettségek megszegése esetében kell alkalmazni.

Az új szabályozás szerint a természetes személy adózó négyszázezer forintig, nem természetes személy adózó egymillió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Kötelezettség megszegésének minősül a kötelezettség (például: HIPA-IFA bevallás, vagy Építményadó adatbejelentés, HIPA-IFA Változás bejelentés stb.) hibás, hiányos, valótlan adattartalommal történő, vagy késedelmes teljesítése, illetve teljesítésének elmulasztása. Szintén emelkedik a foglalkoztatott bejelentésére vonatkozó szabályok megsértése, illetve a számla, nyugtakibocsátási kötelezettség, valamint iratmegőrzési kötelezettség szabályainak megsértése is.

Jogkövető adózókat a duplájára emelkedő bírság előírások nem érintik! Ugyanakkor fokozottan kell a jövőben arra az adózóknak/könyvelőknek ügyelni, hogy ne történjék kötelezettség szegés! A késedelem esetén nincs helye mulasztási bírság megállapításának, ha az adózó a kötelezettség teljesítése mellett késedelmét annak igazolásával menti ki, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A megemelt mulasztási bírság kiszabásánál az Önkormányzati adóhatóság mérlegelési szempontokat vesz alapul és az adózó javára vagy terhére értékeli a kialakult kötelezettség.

A kormány indoklása „Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt (Art.) az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni”.

 

Forrás: adozóna.hu