Több szépségszalon, fodrászüzlet tulajdonos kereste meg kamaránkat, azzal a kérdéssel, hogy kötelező-e a szájat és orrot eltakaró maszk viselése szalonukban. Erre vonatkozólag kamaránk hivatalos állásfoglalást kért az Operatív törzstől.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2020. november 26-án az alábbi kérdést tette fel a koronavirus@1818.hu e-mail címre:

„Ezúton szeretném kérni állásfoglalásukat, arra vonatkozólag, hogy egy fodrászüzletben kötelező-e az orrot és szájat eltakaró maszk használata (vendég és szolgáltatói oldalról egyaránt), mert sajnos a törvény alapján nem tudjuk egyértelműen megállapítani”

„A jelenleg érvényben lévő kormányrendeletek értelmében kiszabható-e bírság vagy vonhat-e maga után egyéb jogkövetkezményt, ha fodrász ( vagy fodrász alkalmazottja) vagy vendége a fodrászatban nem visel szájat és orrot eltakaró maszkot?”

A fenti kérdésünkre december 1-én a következő válasz érkezett:

„A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról tudjuk tájékoztatni:

1. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú; továbbá az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles  

a) a tömegközlekedési eszközön,

b) az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, […]

orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján:

„üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak;”

Szolgáltatási tevékenység nyújtása céljából létesített épület nem felel meg a törvényben leírt üzlet definíciójának.

Fentieket figyelembe véve a szépségszalonban dolgozó, illetve szolgáltatást igénybe vevő személyek számára a jogszabály nem állapít meg maszkviselési kötelezettséget.

A területileg illetékes önkormányzat a fentiek mellett további szigorításokat állapíthat meg, így javasolt azokat is megtekinteni. Amennyiben a helyi önkormányzat kiterjesztette a maszkviselési kötelezettséget a szolgáltatásokra is, abban az esetben büntethető a maszkviselés elmaradása. 

A WHO ajánlása szerint maszk viselése javasolt minden olyan helyen, ahol nehézségekbe ütközik a távolságtartási szabályok betartása, azaz a védelmet jelentő 1,5 méteres távolság nem tartható, ezért került a magatartási útmutatóba javaslatként a szépségipari szolgáltatást végző számára is a maszkviselés.  

Jellemzően a szolgáltatást igénybe vevő a kezelés jellege miatt nem tud maszkot viselni.

A járvány jelenlegi szakaszában is a fertőzés terjedésének megakadályozását szolgáló megelőző szabályokat (egészséges személy, személyi higiéné betartása, távolságtartás, csoportosulás kerülése, fokozott fertőtlenítés, szellőztetés) kell a szalonok tevékenységére a lehetőségekhez mérten adaptálni és a legszigorúbban betartani.

A jelenlegi új koronavírus járvány elsősorban direkt módon cseppfertőzéssel terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti.

Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személyek vegyenek igénybe bármilyen szolgáltatást, álljanak munkába, menjenek közösségbe.

Továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze a gyakori, alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés.

A szépségszalonban javasolt figyelmeztető táblák kihelyezése a gyakori és helyes kézmosásról, kézfertőtlenítésről. Emellett szigorúan be kell tartani a köhögés etikett szabályait (papír zsebkendő használata, annak hiányában behajlított kar könyökhajlatába történő köhögés, tüsszentés).

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzése szükséges a különböző helyiségekben.

A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel, megfelelő gyakorisággal és alapossággal fertőtlenítésre kerüljenek.

Az adott tevékenység során használt eszközök felületének rendszeres, felhasználók és vendégek közötti fertőtlenítése rendkívül fontos.

A szociális helységekben biztosítani kell legalább a szappanos kézmosási lehetőséget, papírkéztörlő használatát, lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert.

Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, annak folyamatos utántöltése és a használatára történő figyelemfelhívás.

A zsúfoltság elkerülése érdekében amennyiben lehetséges, javasolt az előzetes, on-line időpont foglalás lehetőségét biztosítani, illetve a helyszínen is a készpénzmentes megoldásokat (bankkártya, okos eszközök) helyezni előtértbe.

Zárt térben történő tevékenységek esetében a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre az egyedi lehetőségek függvényében.”