A projekt időtartama: 2018. 06.01.-2021. 03.31.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent Nők a családban és a munkahelyen tárgyú felhívásra, amelynek során az „Nők a munka világában Heves megyében ” (EFOP-1.2.9-17-2017-00046) című projekt megvalósításához bruttó 198 360 148 forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A nők munkaerő-piaci helyzetének javítását, a munka és család összeegyeztethetőségét segíti Egerben a Hadnagy utca 6. szám alatt létrejött, egész Heves megyét lefedő Család és KarrierPONT. A programban a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett, konzorciumi partnerként, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. szakemberei működtetik a szolgáltató irodát.

A Kormány célul tűzte ki a család társadalmi szerepének megerősítését és a társadalmi összetartás erősítését, melynek elősegítésére pályázatot hirdetett meg az együttműködést vállaló költségvetési szervek és nonprofit szervezetek számára. A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatás segítségével a konzorciumi partnerek a „Nők a munka világában Heves megyében” című projekt keretein belül kívánják elérni egész Heves megyét lefedően a kitűzött célokat 2020 végéig.

A projekt tartalmi részeként Család és KarrierPont néven tanácsadó irodát hoztak létre, mely hétfőn, szerdán, pénteken állandó nyitva tartással várja a célcsoportba tartozó aktív korú nőket, akik a munka és a család összeegyeztethetőségét szeretnék a személyes életükben megvalósítani, és erre jó megoldást látnak az atipikus foglalkoztatásban.

A CSAKPONT célja, hogy a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő hölgyeknek nyújtson segítséget szociális, HR- és pszichológus szakember segítségével, gyermekfelügyelet biztosítása mellett képzési lehetőségeket, tréningeket kínáljon a munkaerőpiacról kiszorult édesanyáknak, közösségi térként funkcionáljon kisgyermekesek és női vállalkozók részére, elősegítse a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését, és találkozási pont legyen munkáltatók és álláskeresők között.
Képzéseinkre azonban nem csupán a munkaerőpiacon hátrányt szenvedő hölgyeket várjuk, hanem minden olyan érdeklődőnek is szól, akik a munkakeresésben, vagy karrierváltásukban segítségre lenne szüksége.

A család és munka hatékonyabb összeegyeztetésére vágyó munkavállalók számára ajánljuk nekik szóló tréningünket, foglalkozásainkat.

Az irodában folyamatosan jelen levő szociális munkás, művelődésszervező és egy gyermekfelügyelő munkatárs a szakmai tanácsadáson túl információt közvetítenek, különböző tréningeket szerveznek, továbbá kiemelten ösztönzik a női vállalkozások megalakulását és elősegítik a nők atipikus foglalkoztatásának népszerűsítését.
A program másik kiemelt célcsoportja a megyei munkáltatók, akikkel a projekt megvalósítói az igényfelméréseket követően folyamatos párbeszédet tartanak fenn annak érdekében, hogy a munkaadói oldal és a női munkavállalói oldal is egymásra találjon. Számukra szóló képzésünk során a résztvevő vállalati képviselők megismerkedhetnek többek között a családbarát munkáltatói és vezetői működéssel, valamint az erre vonatkozó előnyökkel és trendekkel.

A projekt szemléletformáló programsorozat keretében megalakított egy HR klubot megyei munkáltatók bevonásával és egy Női üzleti klubot, ami havonta tart foglalkozásokat. Mindkét rendezvényen a munka és magánélet összehangolását szemléletformáló előadások zajlanak.

A projekt során zajló trénigeket az IFKA Nonprofit Kft. szakemberei tartják. A képzések ingyenesek és nyitottak, bárki jelentkezhet rájuk. Ilyen képzés voltak a munkaadóknak szóló „Család-barát vállalat leszünk!” tréning, a munkavállalóknak szóló munka és magánélet össze-hangolását segítő „Munka & Család” tréning és a magánszemélyeknek szóló „Visszatérők reintegrációs” tréningje.

A projekt rövid- és hosszú távú hatása, hogy hozzájárul a nők foglalkoztatásának növeléséhez, a munkaerőhiány mérsékléséhez, a munkaerőpiacon a kereslet-kínálat optimális arányának alakulásához, valamint a megfelelő munkaerő rendelkezésre állásához a munkaerőpiac meghatározó szereplőinek együttműködése révén. Hosszú távú hatás mind a munkaadói, mind a munkavállalói oldalon a szemléletmód pozitív irányú változása.

 A projekt eredményei: 

A projekt tartalmi részeként Család és KarrierPont néven Egerben a Hadnagy utca 6. szám alatt létre hoztunk egy iroda, ahol szociális munkás, művelődésszervező és egy gyermekfelügyelő munkatárs a szakmai tanácsadáson túl igazi közösségi teret alakított ki a programba bevont hölgyek részére.

A program során közel 1000 alkalommal nyújtottak az irodai munkatársai segítő szolgáltatást. Munkáltatók érzékenyítését, a munkába állást, vagy a munkahely megtartását segítették, azok a képzések és kompetenciafejlesztések, melyeken több, mint 500 fő vett rész. A program során 10 Heves megyei HR Klub foglalkozás alkalmával közel 200 humánerőforrás szakember, helyi munkaadó és szakmai szervezet bevonásával ösztönöztük az atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való terjesztését, elfogadottságát.

A munkaerő-piaci integráló programokba több, mint 1000 fő hátrányos helyzetű személyt sikerült bevonni és a projekt végére több mint 20 főnek segítettünk visszatérni a munkaerő-piacra.

A három éves programok egyik célkitűzése a nők társadalmi és gazdasági szerepvállalásában rejlő lehetőségek és előnyök bemutatása, valamint a nők vidékfejlesztésben, térségfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben betölthető szerepének bemutatása. Ennek szellemében közel 100 rendezvényt szervettünk, melyen mintegy 3250 fő vett részt.