A projekt átfogó célja a magyar Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) végrehajtásának elősegítése, különös tekintettel az MVM Mátra Energia Zrt.-nél megvalósuló lignitkivezetés támogatására, valamint az erőmű és térsége fenntartható, igazságos átmenetének biztosítására.

A projekt honlapja: https://igazsagosatmenet.eu/

A projekt részletesebb célrendszere

 • Kibocsátás-csökkentés, szénkivezetés: Útiterv az MVM Mátra Energia Zrt. lignittüzelésű blokkjainak fokozatos kivezetéséhez.
 • Innovatív megújuló-alapú energiatermelési és –tárolási megoldások tesztelése és értékelése a volt bányaterületeken.
 • Kapacitásépítés: a szénkivezetésben és dekarbonizációban jártas személyi állomány felvétele és képzése a központi és helyi közigazgatásban, a vállalatoknál, az oktatási intézményekben és a kamarákban.
 • Fenntartható, igazságos átmenet a lignitszektor dolgozói számára: Területi Igazságos Átmeneti Tervek kidolgozásában való részvétel, komplex képzési programok az erőmű munkavállalói számára.
 • A volt bányaterületek alternatív rekultivációja: az egykori és jelenlegi bányaterületek fenntartható (tervezetten turisztikai és sport célú) használatra való felkészítése.
 • További források mobilizálása: további uniós és nemzeti források azonosítása a régió, Magyarország és a dekarbonizáció végrehajtása számára.
 • Közreműködés a NEKT hatékony végrehajtásához szükséges jogszabályi környezet megteremésében, nemzeti Szénrégió Bizottság megalapítása és működtetése, az Energiaügyi Minisztériumon belül NEKT-munkacsoport működtetése a stratégia végrehajtása és a jogszabályi harmonizáció céljából.
 • Gazdasági diverzifikáció a szénrégióban: a dekarbonizáció esetleges negatív társadalmi-gazdasági hatásainak mérséklése, a lignitszektortól függő vállalatok átállásának segítése.
 • A lignittel fűtő, alacsony jövedelmű háztartások energiahatékonyságának javítása: az érintett háztartások sérülékenységének felmérése, és konkrét energiahatékonyság-javító intézkedések. energiaközösség-mintaprojektmegvalósítása.
 • A tömegközlekedés zöldítése: fenntartható, zöld közlekedési megoldások tesztelése a régióban és előkészítés nemzeti szintű megismétlésre.
  Az eredmények megosztása, tudatosságnövelés, szemléletformálás: megismétlési és átültetési stratégia, jó gyakorlatok tára, konferenciák.

A projekt várható eredményei

Főbb számszerű eredmények a DEKARBONIZÁCIÓ területén

 • A szénkivezetés jó gyakorlatának kialakítása Közép-Európában (2030);
 • 6.5 millió tonna CO2 kibocsátás-csökkentés (= a teljes hazai CO2 kibocsátás 14%-a = a hazai villamosenergia-szektor CO2 kibocsátásának 50%-a);
 • 5 innovatív, energetikai célú prototípus létrehozása;
 • 1 innovatív technológiák gyűjteménye az időjárásfüggő megújuló-infrastruktúrák megóvásáért;
  1 innovatív prototípus a lignittel fűtő háztartások energiahatékonyságának javításáért;

Főbb számszerű eredmények az IGAZSÁGOS ÁTMENET területén

 • Nemzeti Szénrégió Bizottság felállítása és működtetése;
 • Területi Igazságos Átmeneti Tervek („Territorial Just Transition Plan”) kidolgozásában való részvétel Heves és Borsod-Aabaúj-Zemplén megyékre vonatkozóan;
 • Az MVM Mátra Energia Zrt. és leányvállalatai 500 munkavállalójának képzése és átképzése;
  Az erőműtől és a bányáktól függő 250 cég (beszállítók, alvállalkozók) új piacokra lépésének segítése.

A fentebb rögzített célszámok megismétlésére és gyarapítására szolgálnak egyrészt a megismétlési és átültetési akciók, illetve a projekt kiegészítő forrásai

Partnerség bemutatása

Központi és helyi közigazgatási szervezetek

 • Energiaügyi Minisztérium
 • Nyugat-Balkáni Zöld Központ
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
 • Heves Vármegyei Kormányhivatal
 • Abasár Községi Önkormányzat
 • Bükkábrány Község Önkormányzata
 • Markaz Községi Önkormányzat

Egyéb költségvetési szervek

 • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Vállalkozások

 • MVM Energetika Zrt.
 • MVM Mátra Energia Zrt, régi nevén Mátrai Erőmű Zrt.
 • MVM ERBE Zrt.
 • MVM Balance Zrt.
 • MVM Zöld Generáció Kft.
 • MVM Démász Áramhálózati Kft.
 • MVM Optimum Zrt.
 • REKK Energiapiaci Tanácsadó Kft.

Érdekképviseleti szervek, kamarák

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Bánya- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
 • Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Civil szervezet

 • Magyar Máltai Szeretetszolgálat