Tanulási Eredmények és Szakmai Tapasztalatok Európa Régióiban, T.E.SZ.T.E.R.

Erasmus + KA1 Mobilitási Projekt

Tanulási Eredmények és Szakmai Tapasztalatok Európa Régióiban

T.E.SZ.T.E.R.

A projektmunka célja és folyamata:

A projekt elsődleges célkitűzése a vállalkozói és a tanulói versenyképesség növelése. A nemzetgazdasági céloknak megfelelően mi is azon munkálkodunk, hogy a szakmát tanuló fiatalok olyan magas minőségű képzésben részesüljenek, amely megfelelő alapot ad számukra az egész életen át tartó tanulás folyamatában. A megszerzett képesítés fontos kritériuma, hogy a munkaerő-piaci igényeknek messzemenőkig megfeleljen. Ez azonban csak úgy képzelhető el, ha a munkaerő-piaci szereplők és a képzőintézmények minden szinten együttműködnek a szakmai oktatás minőségi fejlesztésén. Ezen célok, és igényfelméréseink eredményének tudatában 3 kulcsfontosságú terület megcélzásával igyekszünk támogatni a megyei gyakorlati szakembereket. A hangsúly elsődlegesen az oktatás-módszertani ismeretekre helyeződik, amely kiegészül külföldi, a szakmai innováció területén szerzett tapasztalatokkal. A kiválasztott oktatók részt vesznek egy felkészítő oktatáson, amelyen megismerkedhetnek a tanulási eredmény alapon történő gyakorlat szervezésével. A felkészítés egy ECVET szakember támogatásával történik. Az ECVET legfőbb célkitűzése a nemzetközi egységesítés, amely a szakképzésben a tanulási eredményekkel valósítható meg a leginkább. A tanulási eredmény alkalmazása számos előnnyel jár, és hozzájárul az oktatási rendszer és az abban résztvevők tanulási folyamatának eredményességéhez, minőségének növeléséhez. A külföldi tanulmányút során új szakmai ismeretekkel is gazdagodnak az oktatók, hiszen a szakterületüknek megfelelő vállalkozásokat, rendezvényeket, kiállításokat is megtekinthetnek. Fontos, hogy a vállalkozások képviselői, szakoktatói versenyképes, naprakész szaktudással rendelkezzenek, és azt adják át tanulóiknak. Elengedhetetlen követelmény, hogy tudjanak alkalmazkodni a mindenkori piaci igényekhez és trendekhez, valamint hatékony és gazdaságos módon működjenek.

A projekt folyamata:

A pályázat során 45 fő kiutazását szerveztük 3 * 15 fős turnusban.

A szakemberek az alábbi helyszíneken tettek látogatást a projekt egy éves megvalósítása során:

A gépészet szakmacsoport tagjai Németországban, Köln területén a Penguin Academy UG együttműködésével látogattak el, a helyi szakmai képzést nyújtó iskolákhoz és vállalatokhoz tanulmányozni a szakképzési gyakorlatot.

A tanulmányútról készült beszámolót:

A kereskedelem szakterületén tevékenykedő oktatók ugyancsak Németországba látogathattak, ők Lipcse területén tanulmányozhatták a német oktatást a Wisamar jóvoltából.

A tanulmányútról készült beszámolót:

A kézműves és a vendéglátó szakmacsoport oktatói Olaszországban Vicenza környékén tettek tanulmányutat a helyi szakképzési gyakorlat feltérképezése érdekében az Eurocultura együttműködésével.

A tanulmányútról készült beszámolót: